rejestr beneficjentów rzeczywistych

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

13.10.2019r. weszły w życie przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych. Spółki, które były wpisane do rejestru przedsiębiorców przed 13.10.2019r., powinny dokonać stosownego zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych do 13.04.2020r.  Spółki zarejestrowane …