Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów budowlanych. Świadczymy usługi prawne związane z obrotem, zagospodarowywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Doradzamy przy przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych.

Przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości, projekty umów dotyczących
nieruchomości oraz dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji. Świadczymy pomoc w odzyskiwaniu majątku utraconego po II wojnie światowej.

Typowe kwestie to:

  • spory dotyczące wykonania umów o roboty budowlane
  • audyt prawny (DD) nieruchomości
  • pozwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
  • kupno/sprzedaż nieruchomości
  • powiernicze nabywanie nieruchomości, w tym rolnych
  • umowy o prace projektowe, roboty budowlane, nadzór, zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie
  • kontrakty FIDIC
  • claim management
  • zamówienia publiczne na roboty budowlane
  • najem nieruchomości komercyjnych