Windykacja wierzytelności wymaga zdecydowanego działania. Większość firm windykacyjnych zasypuje dłużników bezwartościowymi monitami niepotrzebnie tracąc cenny czas. My staramy się przede wszystkim przerwać bieg przedawnienia, zabezpieczyć roszczenie i uzyskać tytuł wykonawczy. Wiele spraw, które prowadzimy, dotyczy dochodzenia wierzytelności osób zagranicznych przeciwko dłużnikom w Polsce. Przy współpracy z kancelariami zagranicznymi dochodzimy wierzytelności za granicą, w szczególności w Niemczech i Austrii.

Typowe kwestie to:

  • stwierdzenie wykonalności orzeczeń zagranicznych w Polsce
  • Europejski Tytuł Egzekucyjny
  • tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności wg KPC
  • wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji
  • monitorowanie postępowania RP&W egzekucyjnego