Prawo pracy to pieniądz, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Dlatego jest to jedna z głównych dziedzin, którymi się zajmujemy na co dzień. W zakresie prawa pracy obsługujemy podmioty z branży handlowej, transportowej, produkcyjnej i usługowej.

Przygotowujemy dla naszych Klientów nowatorskie rozwiązania w zakresie systemów czasu pracy i wynagradzania, które pozwalają na znaczne oszczędności w przedsiębiorstwie. Unikamy sporów, kiedy jednak do nich dochodzi konsekwentnie i twardo dowodzimy swoich racji przed inspekcją pracy czy w sądzie.

Typowe kwestie to:

  • umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji
  • wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o prac?
  • regulaminy pracy i wynagradzania
  • systemy czasu pracy i wynagradzania
  • czas pracy kierowców
  • ZFŚS
  • związki zawodowe i rady pracowników
  • pozwolenia na pracę dla cudzoziemców
  • zwolnienia grupowe