Obsługa procesów inwestycyjnych czy doradztwo w zakresie prawa pracy nie jest możliwe bez znajomości zagadnień z zakresu prawa administracyjnego. Dlatego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Typowe kwestie to:

  • zastępstwo w postępowaniach o WZiZT oraz o pozwolenie na budowę
  • postępowania administracyjne w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych
  • zastępstwo w toku postępowań kontrolnych