Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Typowe kwestie to:

  • audyt  zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz wdrożonych procesów ochrony danych osobowych
  • przygotowanie pełnej dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z RODO
  • wdrożenie procedur przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO
  • prowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
  • outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
  • reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu ochrony Danych Osobowych