Zabezpieczenie przyszłości rodziny to jeden z głównych problemów, w rozwiązaniu których staramy się pomagać naszym Klientom.

Typowe kwestie to:

  • testamenty i ich wykonanie
  • fundacje i spółki jako sposób rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci
  • dziedziczenie udziałów w spółkach kapitałowych i osobowych
  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i podział spadku