Niektórzy są zdania, że sporów sądowych należy unikać za wszelką cenę. Nasi prawnicy nie są ludźmi konfliktowymi, ale proces sądowy uważamy za nieodzowny element naszej pracy. Przez pryzmat ewentualnego procesu oceniamy przygotowywane przez nas umowy czy inne akty prawne.

Wiele sporów, które prowadziliśmy, wymyśliliśmy dla naszych Klientów jako sposób na poprawienie ich kondycji finansowej, tam gdzie na pierwszy rzut oka wydawało się, że nie przysługują żadne roszczenia. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach podejmujemy się zastępowania Klientów przed sądami organizując jednocześnie finansowanie procesu.

Typowe kwestie to:

  • zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • zastępstwo przed Sądem Najwyższym
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • zastępstwo przed sądami polubownymi
  • organizowanie finansowania procesów sądowych