Rozpoczęcie postępowania upadłościowego, które nie zostało należycie przygotowane, może mieć negatywne skutki zarówno, jeżeli wniosek składa dłużnik, jak i wierzyciel. Doradzając naszym Klientom staramy się minimalizować ryzyka związane ze spóźnionym zgłoszeniem upadłości lub zwiększać szanse wierzycieli na odzyskanie majątku od zagrożonego upadłością podmiotu.

Typowe kwestie to:

  • negocjacje z wierzycielami celem uniknięcia upadłości lub negatywnych skutków spóźnionej upadłości
  • przejęcie kontroli nad zagrożonym upadłością dłużnikiem celem zwiększenia szans na zaspokojenie wierzyciela
  • negocjacje z syndykami celem nabycia majątku upadłego, w szczególności przejęcia spółek zależnych
  • wnioski o upadłość
  • zgłoszenie wierzytelności, w tym przed sądami obcymi