Doradzamy naszym Klientom od momentu wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Razem ze współpracującymi z nami doradcami podatkowymi szukamy rozwiązań optymalnych pod względem organizacyjnym i podatkowym, przy uwzględnieniu celów, które stawia przed sobą Klient.

Staramy się minimalizować ryzyka stanowiące zagrożenie dla naszych Klientów, takie jak np.: odpowiedzialność za produkt, odpowiedzialność z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązań, odpowiedzialność władz przedsiębiorstwa, a także tworzenie dokumentacji uzasadniającej rozliczenia finansowe dla celów podatkowych.

Typowe kwestie to:

 • tworzenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek
 • zbycie/nabycie udziałów
 • zbycie/nabycie przedsiębiorstwa
 • dziedziczenie przedsiębiorstwa/spółki
 • kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji
 • management buy-out (wykupienie przedsiębiorstwa przez dotychczasowy zarząd)
 • sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników
 • zaskarżanie uchwał
 • konsorcja
 • ochrona członków zarządów spółek przed odpowiedzialnością cywilną, w tym majątkową
 • spółki komandytowe z udziałem osób prawnych