rejestr beneficjentów rzeczywistych

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

13.10.2019r. weszły w życie przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych. Spółki, które były wpisane do rejestru przedsiębiorców przed 13.10.2019r., powinny dokonać stosownego zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych do 13.04.2020r.  Spółki zarejestrowane …

dokument publiczny

Dokument publiczny

Czy można kserować dowód osobisty? 12 lipca 2012r. (z wyjątkami dotyczącymi poszczególnych przepisów) wchodzi w życie  ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 53). …

Dla kogo zaświadczenie A1?

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego „Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny …