Dla kogo zaświadczenie A1?

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego „Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny …