kontrola trzeźwości pracownika

Kontrola trzeźwości pracowników

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Rada Ministrów przygotowała projekt …