Radca prawny

E-mail: michal.podswiadek@rpw.pl

Edukacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.)

Języki: język polski, język niemiecki, język angielski

Publikacje: Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach, M. R. Podświadek / A. Kwecko, Warszawa 2000, tłumaczenie, oryginał: Examinatorium Europarecht, Ch. Zacker / S. Wernicke, Köln, Berlin, München, 2000 Prawo europejskie, M. Władziński / M. R. Podświadek, Warszawa 2002, tłumaczenie, oryginał: R. Streinz, Europarecht, Heidelberg, 2001 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej, PPH 10/2001 Spółka komandytowa w organizacji, PPH 09/2004