Radca prawny

E-mail: anita.kwecko@rpw.pl

Edukacja: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.), Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Języki: język polski, język niemiecki

Publikacje: Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach, M. R. Podświadek/A. Kwecko, Warszawa 2000, tłumaczenie, oryginał: Examinatorium Europarecht , Ch. Zacker/S. Wernicke, Köln, Berlin, München, 2000, Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w prawie polskim, niemieckim i według Konwencji z Lugano, Warszawa, 2002r.

Inne: tłumacz przysięgły języka niemieckiego