Books

Wielka encyklopedia prawa“, R. Podświadek, współautor Warszawa, 2001 – 1 wydanie, 2005 – 2 wydanie

Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach“, M. R. Podświadek/A. Kwecko, Warszawa 2000, tłumaczenie, oryginał: “Examinatorium Europarecht”
Ch. Zacker/S. Wernicke, Köln, Berlin, München, 2000

Prawo europejskie“, M. Władziński/M. R. Podświadek, Warszawa 2002, tłumaczenie, oryginał: R. Streinz, “Europarecht”, Heidelberg, 2001

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej“, M. R. Podświadek, PPH 10/2001

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w prawie polskim, niemieckim i według Konwencji z Lugano“, A. Kwecko, Warszawa, 2002

Spółka komandytowa w organizacji“, M. R. Podświadek, PPH 09/2004

„Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych” , Anita Kwecko-Podświadek, Wolters Kluwer Warszawa 2020

Articles

Pracodawca może wypłacać co miesiąc stałą pensję niezależną od czasu pracy w poszczególnych miesiącach” Komentarz do Ustawy (Kodeks Pracy)” Anita Kwecko, DGP 9.04.2009, nr 70

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej” Anita Kwecko, Michał R. Podświadek, Postera 2010, www.efwf.pl

„Formy prowadzenia działalności gospodarczej – spółka jawna” Anita Kwecko, Michał R. Podświadek, Postera 10/2010, www.efwf.pl

„Formy prowadzenia działalności gospodarczej – spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna” Anita Kwecko, Michał R. Podświadek, Postera 12/2010, www.efwf.pl

„Kształtowanie składników wynagrodzenia” Anita Kwecko, Postera 12/2010, www.efwf.pl

„Formy prowadzenia działalności gospodarczej – spółka z ograniczoną odpowiedzalnością” Anita Kwecko, Michał R. Podświadek, Postera 2/2011, www.efwf.pl

Trainings

„Korzyści majątkowe wynikające z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową” seminarium dla EFWF 15.11.2008r. Anita Kwecko

„Indywidualne i grupowe wypowiedzenia pracownikom stosunków pracy” seminarium dla EFWF 25.04.2009r. Anita Kwecko

„Zabezpieczanie własnych interesów przy zawieraniu umów z kontrahentami” seminarium dla EFWF 25.04.2009r. Michał R. Podświadek

Obniżanie kosztów pracy przez odpowiednie  kształtowanie składników wynagrodzenia” seminarium dla EFWF 16.10.2010r. Anita Kwecko